Viktigheten med dagsoppgjøret

Dagsoppgjøret

Kasseoppgjøret, som også kan kalles for dagsoppgjør, er for mange den litt kjedelige tingen som holder deg noen ekstra minutter lenger på jobb enn du ønsker. Det er allikevel meget viktig at dette gjøres skikkelig og daglig. Hvorfor er dette så viktig? Og hva er viktig å tenke på når en foretar oppgjøret?

Regelverket

Det som er den aller viktigste grunnen til at et kasseoppgjør skal tas daglig er at alle virksomheter med kontantsalg er pliktige til å dokumentere dagens salg. Det skal produseres en sammenstilling av alle dagens transaksjoner på en z-rapport. Eventuelle differanser på oppgjør skal alltid forklares.

Hvis et oppgjør ikke gjøres korrekt regnes dette som et brudd på bokføringsforskriften. Kontantsalg defineres som alle direkte salg foretatt med mynt, seddel, bankkort eller Vipps mm. Hvilket betyr at de aller fleste forretninger, salonger eller klinikker med direkte betaling over disk skal foreta et dagsoppgjør.

Dagsoppgjøret – nyttig for din drift

Verdien av et dagsoppgjør går på mer enn det å overholde regelverket. Ved å ha gode rutiner for gjennomføring av dagsoppgjør vil en veldig enkelt kunne avdekke feil og mangler ved omsetningen, kanskje til og med avdekke underslag eller tyveri.

Det å ha et ryddig regnskap vil gjøre jobben til din regnskapsfører mye enklere. Daglige oppgjør der feil eller mangler plukkes opp hver dag, gjør en eventuell korrigering av regnskap mye enklere og kjappere hvis alle differanser er avdekket på forhånd. En enklere regnskapsjobb fører fort til en rimeligere regnskapsfaktura!

For Easyupdates kunder er et daglig kasseoppgjør også et sikkerhetsnett hvis en skal være så uheldig å oppleve tekniske problemer. Har en registrert dagens omsetning og foretatt en påfølgende back-up til internett er en sikker på at all omsetning blir registrert.

Hva er viktig når en tar oppgjøret?

Mange salonger og bedrifter har egne rutiner på gjennomføring av dagsoppgjøret. Det er uansett noen gylne regler som gjelder for alle.

  1.  Ta oppgjøret hver eneste dag – alltid! Dette kan gjøres om kvelden etter endt dag (anbefalt) eller på morgenen før en starter en ny dag.
  2. Tell fysisk opp hver eneste krone hver dag. Det er kanskje kjedelig, men hvis en alltid antar, uten å kontrollere, at korrekt pengesum ligger i kassen, kan en heller ikke avdekke potensielle avvik.
  3. Ha god kontroll og gode rutiner for penger som tas ut av kassen for deponering til nattsafe. Oppbevar pengene på en trygg plass, invester i en safe til å ha på kontoret eller gå direkte i bank med dem. Få ting er så unødvendig som å «miste en pose med penger».

Ønsker du at din bedrift skal få bedre rutiner rundt kasseoppgjør eller har andre spørsmål må en gjerne ringe Easyupdates support på 40004079 for veiledning og assistanse. Vi har også laget denne opplæringsvideoen på hvordan dagsoppgjøret gjennomføres korrekt.

Meld deg på nyhetsbrev