Den nye kassaloven: Dette bør du vite


Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 01.01.2017 må oppfylle kravene. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 31.12.2018.

Redusere svart økonomi

I korte trekk har den nye kassaloven som formål å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg ved å fjerne/ minimere mulighetene for å skjule kontantsalg på kassasystemene. Kassasystemer har tidligere ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav, reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatter og avgifter.

Lov om krav til kassasystem 

Den nye kassaloven trådte i kraft 01.01.2017, alle kassasystem som er solgt før dette kan benyttes frem til 01.01.2019. Kassasystemer kjøpt etter 01.01.2017 må tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. Dette gjelder kassasystemer som selges, leies ut eller lånes ut uten vederlag.

Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens ansvar og ikke ditt.

Hva betyr dette for deg

 • Det kassaapparat du eventuelt hadde fram til 31.12.2016, som følger gamle regler, kan brukes slik det står til 31.12.2018.
 • Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen.
 • Skal du kjøpe kassaapparat fra og med 2017 må dette stå på Skattedirektoratets liste.

Easyupdate har løsningen


Vi har allerede oppdatert våre systemer i samsvar med det nye regelverket. Du kan finne oss på Skattedirektoratets liste over godkjente kassaleveredører.

Easyupdate har bred kompetanse og lang erfaring innen frisør- og skjønnhet bransjen. Vi jobber daglig med overgangen fra andre systemer,  noe som gjør prosessen rask og problemfri.  Vår førsteklasses support team er alltid tilgjengelig og gir dere en grundig opplæring før dere tar i bruk våre systemer.

Vi tilbyr komplette kasseløsninger til frisør og velvære salonger i hele Norge!

PAKKE PRIS

LITEN LISENS 1-3 ANSATTE

747,-

 • Easy Kassesystem
 • Easy Timebok
 • Easy Nettbestilling

PAKKE PRIS

STOR LISENS UBGR ANSATTE

1347,-

 • Easy Kassesystem
 • Easy Timebok
 • Easy Nettbestilling

UTSTYRSPAKKE

999,-

 • PC med touchskjerm & kundeskjerm
 • Strekkodeleser
 • Kvitteringsskriver
 • Elektronisk kasseskuff