Kassaloven

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 01.01.2017 må oppfylle kravene. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 31.12.2018.

Redusere svart økonomi
I korte trekk har den nye kassaloven som formål å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg ved å fjerne/ minimere mulighetene for å skjule kontantsalg på kassasystemene. Kassasystemer har tidligere ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav, reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatter og avgifter.

Lov om krav til kassasystem

Den nye kassaloven trådte i kraft 01.01.2017, alle kassasystem som er solgt før dette kan benyttes frem til 01.01.2019. Kassasystemer kjøpt etter 01.01.2017 må tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. Dette gjelder kassasystemer som selges, leies ut eller lånes ut uten vederlag. Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens ansvar og ikke ditt.

Hva betyr dette for deg

Det kassaapparat du eventuelt hadde fram til 31.12.2016, som følger gamle regler, kan brukes slik det står til 31.12.2018. Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen. Skal du kjøpe kassaapparat fra og med 2017 må dette stå på Skattedirektoratets liste.