Easyupdate AS personvernerklæring

 Senest oppdatert den november 2021 

Ditt personvern er viktig for oss, og vi legger derfor stor vekt på at opplysningene håndteres på en ansvarlig måte. Nedenfor kan du lese hvordan Easyupdate (heretter kalt «Easyupdate», «vi», «oss» eller «vårt») behandler personopplysninger om deg når vi opptrer som behandlingsansvarlig. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen vår.  

1.Easyupdates rolle som behandlingsansvarlig

Easyupdate er en del av EG-konsernet som er en av Skandinavias største leverandører av teknologiløsninger til privat og offentlig sektor. Gjennom et konstant fokus på våre kunder, deres bransje og levering av bransjeledende løsninger setter vi kundene i stand til å bli ledende innenfor deres område. Easyupdate AS er en totalleverandør av kasse- og bookingsystemer, og har hovedkontor i Haugesund, Norge.  

I forbindelse med driften av virksomheten behandler vi en rekke personopplysninger. Det gjør vi slik at vi kan gi deg best mulig service. Vi samler inn og behandler hovedsakelig generelle (ikke-sensitive) data. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte Easyupdate her:  

 

Easyupdate AS  

Solvangsveien 17
5519 Haugesund
Norge
E-post:  post@easyupdate.no 
Telefon: 40 00 40 79 

EG A/S
Data Protection Office
Lautrupvang 24
2750 Ballerup
Danmark

E-post: dpo@eg.dk
Telefon: +45 7013 2211 

 

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor

Vi behandler personopplysninger om deg i en rekke forskjellige situasjoner. Les mer nedenfor om vår behandling av de forskjellige situasjonene.

 

2.1 Besøkende på Easyupdates hjemmesid

Når du besøker Easyupdates hjemmesider ( www.easyupdate.no), kan Easyupdate behandle opplysninger om din IP-adresse og informasjon om din datamaskin, enhet og nettleser. 

Vi behandler også informasjon om besøket ditt (for eksempel informasjon om hvordan du får tilgang til nettstedene våre, hvordan du navigerer på dem, hvilke sider du besøker, innhold du ser på, søkene dine, annonser du har sett osv.) Denne informasjonen er innhentet gjennom cookies, logger og andre teknologier. Les mer på nettsidens cookiebanner og avsnitt 7. 

Vi behandler også data som du gir oss i forbindelse med bruken av hjemmesiden, f.eks. når du fyller ut et skjema eller Easyupdate registrerer deg på nett, herunder navn, firmanavn, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel, produktinteresse og øvrige opplysninger du gir til oss. 

Vi bruker opplysningene for å gjøre relevante tjenester og produkter tilgjengelige for deg, og for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden samt de tjenester og produkter vi tilbyr. Vi bruker også opplysninger til å vise deg innholdet på våre og andre sider basert på dine aktiviteter og preferanser, og til å begrense hvor mange ganger du ser det samme innholdet. 

Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og Ekomloven §2-7b) 

2.2  Kunder og potensielle kunder hos Easyupdate 

Når du er kunde / potensiell kunde hos Easyupdate eller kontaktperson hos en av Easyupdates kunder / potensielle kunder, behandler Easyupdate personopplysninger som navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel, dine kjøp, betalingsopplysninger, informasjoner du sender til oss via e-post og informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder og øvrige opplysninger som du gir til oss. 

Vi behandler personopplysninger med det formål å kunne oppfylle avtalen med våre kunder, med henblikk på å levere tjenestene, fakturere, føre statistikk og foreta kvalitetsstyring, og for å opprettholde kunderegistrene og yte generell service, markedsføring og salg overfor våre nåværende og potensielle kunder. 

Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).  

Bruk av Chatboks  

 Når du bruker chatboksen på hjemmesiden vår til å kontakte oss, samler vi inn opplysninger som telefonnummer, e-postadresse, navn, IP-adresse, informasjon om statistikk og øvrige opplysninger som du gir til oss i chatten. Chatboksen registrerer og lagrer samtaleloggen din i [sett inn lagringstid] Vårt grunnlag for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6, nr.1, bokstav f).   

 

2.3  Besøkende på Easyupdates kontorer 

Når du besøker et av Easyupdates kontorer, samler vi muntlig inn dine opplysninger som navn, firmanavn, tittel og navn på verten din hos Easyupdate samt øvrige opplysninger du velger å gi oss. Vi oppbevarer ikke dine opplysninger du gir oss under ditt besøk på kontoret hos Easyupdate.  

 

2.4  Deltakere på Easyupdates arrangementer 

Når du melder deg på og deltar på arrangementer avholdt av Easyupdate, behandler vi opplysninger om navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse og hvilket arrangement du deltar på. 

Vi behandler disse opplysningene for å administrere arrangementet og av sikkerhetsmessige årsaker samt for å kunne sende deg relevant materiale. Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og Ekomloven §2-7b) 

 

2.5  Mottakere av markedsføring og nyhetsbrev  

Når du mottar markedsføring eller nyhetsbrev fra Easyupdate, behandler vi opplysninger som navn, firmanavn, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel og produktinteresse. Vi behandler også opplysninger om dine preferanser når det gjelder markedsføring eller kommunikasjon, samt bruken av den markedsføringen vi sender deg (f.eks. om du har åpnet en e-post fra oss, om e-posten er lest og hvilke lenker du har åpnet), og opplysninger som du ellers har gitt oss. 

Opplysningene blir brukt til å måle effektiviteten av vårt innhold og vår markedsføring. Grunnlaget vårt for behandlingen ved markedsføring er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f ) og/eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og Ekomloven §2-7b). 

Vi behandler opplysningene med tanke på markedsføring av selskapet vårt og selskapets produkter, opprettelse og administrasjon av deg som abonnent på markedsføring. Vi bruker opplysningene om dine preferanser og din bruk for å forstå den måten våre kunder tar imot markedsføring, og for å forbedre markedsføringen overfor deg og våre øvrige kunder.  

Nyhetsbrev 

Vi sender nyhetsbrev til deg på e-mail eller via annen elektronisk kanal, hvis du har samtykket til dette (personvernforordningen artikkel 6, punkt 1 a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet (personvernforordningen artikkel 7, punkt 3). Dette gjør du ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet. Opplysningene dine blir deretter slettet, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag som lar oss fortsette å behandle personopplysningene dine  

 

Deltakere i konkurranser 

Når du melder deg på og deltar i konkurranser på ledigtime.no, samtykker du i at Easyupdate behandler personopplysningene dine (personvernforordningen artikkel 6, punkt 1, a og markedsføringsloven §15) til det formål å delta i konkurransen. Vi behandler opplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer(valgfri) og adresse til bruk for administrasjon av konkurransen og trekking av vinnere. Vi vil sende deg en e-post med bekreftelse på din deltagelse og spørsmål om du fortsatt ønsker å delta i en ny trekning av vinnere. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å klikke på avmeldingslenken i din bekreftelses e-post (personvernforordningen artikkel 7, punkt 3). 

2.6  Samarbeidspartnere og/eller leverandører til Easyupdate 

Når du er samarbeidspartner eller leverandør til Easyupdate eller kontaktperson hos en samarbeidspartner/leverandør, behandler vi opplysninger som navn, firmanavn, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer, e-postadresse og tittel samt offentlig tilgjengelig informasjon og øvrige opplysninger som du gir til oss. 

Vi behandler opplysningene til bruk for kontraktstyring og for å motta varer og tjenester fra våre leverandører og samarbeidspartnere, og, hvis det er relevant, for å oppfylle avtaler med kundene. 

Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).  

2.7 Øvrige generelle formål med behandlingen av opplysninger 

Vi kan supplere informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre kilder. Dette kan være offentlig tilgjengelig informasjon – herunder informasjon vi får gjennom offentlig tilgjengelige kilder. 

Opplysninger som vi har innhentet til de formål som er beskrevet ovenfor, kan Easyupdate dessuten behandle med tanke på overholdelse av lover og regler som Easyupdate er underlagt i forbindelse med driften av selskapet, eller for å oppfylle forskjellige rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.) 

Hvis Easyupdate selger hele eller deler av selskapet, selger eller overfører våre aktiviteter eller på annen måte er involvert i en fusjon eller overføring av hele eller en vesentlig del av selskapet, kan Easyupdate overføre opplysningene dine til den part eller de parter som er involvert i overføringen som ledd i denne transaksjonen når det kan skje i henhold til lovgivningen (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav f). 

Til slutt kan Easyupdate behandle personopplysningene for å håndheve eller forsvare våre eller tredjeparts juridiske rettigheter eller legitime interesser i tilfeller der dette er nødvendig, saklig og forholdsmessig (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f). 

3. Deling av dine opplysninger med andre

Easyupdate kan gi personopplysningene videre internt i EG-konsernet og til andre leverandører og/eller tjenesteytere i forbindelse med den vanlige driften av forretningene. 

Easyupdate kan også gi personopplysningene videre til en offentlig myndighet i situasjoner der vi konkret er forpliktet til å gi personopplysningene videre i henhold til lovgivning og rapporteringsforpliktelser som vi er underlagt. 

Vi mottar også tekniske data fra tredjepartsleverandører som utfører analyse, om besøket ditt på nettsiden vår. 

Vi forsøker å begrense utlevering av personopplysninger i personlig identifiserbar form, og dermed utleveringen av opplysninger som kan identifisere deg personlig. 

Easyupdate overlater dessuten personopplysningene til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administrasjon av våre IT-systemer. Våre databehandlere behandler bare personopplysningene til våre formål og på instruks fra oss. Vi inngår databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at den nødvendige sikkerheten er på plass, for å beskytte opplysningene og overholde våre databehandlerforpliktelser. 

Grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f) og/eller avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). 

4. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØ

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Norge og EU/EØS for øvrig. I visse land har EU-kommisjonen imidlertid fastsatt at personvernnivået er på høyde med det vernenivået som er i EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger til land der dette ikke er tilfelle, vil overføringen av personopplysningene til disse landene utenfor EU/EØS skje på bakgrunn av standardkontraktene utarbeidet av EU-kommisjonen, eller annet lignende overføringsgrunnlag som er spesielt utarbeidet for å sikre et tilstrekkelig vernenivå. 

Du kan lese mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS på EU-kommisjonens hjemmeside: www.ec.europa.eu. 

5. Lagringsperiode, personvern og sikkerhet

Personopplysningene lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

Det er vår politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 

Informasjonssikkerhet er den forretningsrisikoen som er høyest prioritert i Easyupdate. Vi arbeider seriøst og profesjonelt med sikkerhetsrisiko og tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandarder − herunder ISO 27001/2. Vi har truffet sikkerhetstiltak som skal sikre vern for alle de personopplysningene som vi behandler. Vi gjennomfører regelmessig intern oppfølging av hvorvidt retningslinjer og tiltak er tilstrekkelige og overholdt. 

6. Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen. Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss. 

Du kan − ubetinget og til enhver tid − trekke tilbake ethvert samtykke. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til oss (se e-post ovenfor). Tilbaketrekking av samtykket vil ikke ha noen negativ innvirkning. Det kan imidlertid bety at vi heretter ikke kan oppfylle spesifikke anmodninger fra deg. Tilbaketrekkingen av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke før det trekkes tilbake. Videre vil det ikke påvirke noen behandling som utføres på annet lovlig grunnlag. 

Du kan dessuten – ubetinget og til enhver tid – gjøre innsigelser mot vår behandling når den skjer på bakgrunn av vår rettmessige interesse. 

Dine rettigheter omfatter også følgende: 

Rett til innsikt: Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg. 

Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert og ufullstendige personopplysninger utfylt. 

Rett til sletting (retten til å bli glemt): I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg innen det tidspunktet vi vanligvis vil slette dine opplysninger. 

Rett til begrensning av behandling: Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med tanke på at lovkrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser. 

Rett til å gjøre innsigelse: Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring. 

Rett til dataportabilitet: Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen. 

Rett til å inngi klage: Du kan til enhver tid inngi klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Se mer på datatilsynet.no, der du også kan finne mer informasjon om dine rettigheter som registrert. 

7. Informasjon om bruk av cookies

For å få nettstedet til å fungere ordentlig, vil vi noen ganger plassere små cookies (informa-sjonskapsler) på enheten din. Når du besøker en Easyupdate nettsted for første gang, vil du bli bedt om å gi samtykke til bruk av cookies på nettstedet eller avslå bruk av alle eller noen av cookies.  

En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på PC’en, smarttelefonen, nettbrettet eller hva du ellers surfer på nettet med når du besøker hjemmesider. Cookies gjør det mulig å gjenkjenne enheten din og samle inn informasjon om din adferd på nettet, herunder hvilke sider og funksjoner som besøkes med din nettleser, og sikre at den fungerer rent teknisk. 

I noen tilfeller er cookies den eneste måten å få et nettsted til å fungere etter hensikten på.  

En cookie er en passiv fil, og den kan derfor ikke samle inn opplysninger på PC’en, spre datavirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og inneholder ingen personopplysninger. Cookies brukes av stort sett alle nettsteder.  

 

Easyupdate kan bruke tredjeparts cookies:  

For å videreutvikle og forbedre nettsidene våre kan vi bruke cookies fra visse tredjeparter som har elementer innebygd i nettsiden vår. Cookies plasseres på PC’en din for nødvendig funksjonalitet, statistikk, nettadferd, etc.  

Easyupdate bruker:  

  • Facebook pixel: gjør at vi kan vise relevante annonser når du besøker Facebook og Instagram etter å ha vært på vårt nettsted og bidrar til vår forståelse av hvordan du benytter vår nettside sammen med Facebook og Instagram. 
  • Google Analytics: samler inn informasjon om ditt atferdsmønster på nettsidene våre. Med denne informasjonen optimaliserer vi nettsiden og våre produkter så du skal få best mulig opplevelser både som bruker og kunde. 
  • Google tag manager: dette er et implementeringsverktøy som kan benyttes til de overnevnte scriptene. 

I cookiebanneret kan du se hver av cookiekategoriene du har gitt samtykke innenfor, formålet med hver cookie, hvem som plasserer cookies og lenker til relevant tredjepartsleverandør av cookies.  

 

Fjerning og lagring av cookies  

Du kan til enhver tid trekke samtykket ditt tilbake ved enten å slette, avvise eller fravelge bruken av ​​cookies på din enhet. Dette gjør du ved å endre innstillingene i din nettleser. Hvor du finner innstillingene kan avhenge av hvilken nettleser du bruker.  

Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket ditt, kan det være funksjoner og tjenester på hjemmesiden som ikke fungerer fordi de krever at nettstedet husker valgene du har gjort. 

Vedvarende cookies sletter seg selv etter forskjellige intervaller, men oppdateres automatisk når du besøker et hjemmesiden igjen.  

Du kan slette cookies, som du tidligere har akseptert. Hvordan du sletter cookies avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du bruker en enhet med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved hjelp av hurtigtastene: CTRL + SHIFT + Delete.   

Hvis hurtigtastene ikke virker, og/eller hvis du bruker en Apple-enhet, må du finne ut hvilken nettleser du bruker, og deretter klikke på den relevante lenken:  

Guidance – Firefox  

Guidance – Google Chrome  

Guidance – Safari  

Guidance – Explorer  

Merk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette cookies i alle nettleserne dine. 

8. Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende denne personvernerklæringen. Det er derfor en god idé å holde deg regelmessig oppdatert. Øverst kan du se når den sist ble oppdatert. Den seneste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider.