Beskatning av personalrabatter.

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver.

Rundt juletider i 2016 sendte Skattedirektoratet forslag til endring av reglene knyttet til beskatning av naturalytelser på høring. Forslaget møtte en del kritikk, men etter nye vurderinger ble forslag lagt frem i revidert nasjonalbudsjett i mai 2018.

Stortinget vedtok endringene, noe som i praksis innebærer at arbeidsgiver vil få nye oppgaver fra årsskiftet av. For arbeidsgiver er det særlig viktig å være oppmerksom på endringene som gjelder personalrabatter og såkalte tredjepartsytelser.

Meld deg på nyhetsbrev

Personalrabatter

Frem til nå har «rimelige» personalrabatter til de ansatte på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet vært skattefritt, så lenge vareuttaket anses å dekke et vanlig privat forbruk.

Etter de nye reglene, som gjelder fra 1.1.2019, vil kun rabatter med en samlet årlig verdi på inntil kr 7 000 være skattefritt. I tillegg vil det ikke være mulig å tilby sine ansatte rabatter på mer enn 50 % pr. kjøp. For arbeidsgiver betyr dette at man må få på plass et system som gjør det mulig å holde løpende oversikt over når grensen på kr 7 000 overskrides for den enkelte ansatte.

Tredjepartsytelser

I tillegg til personalrabatter pålegges nå arbeidsgiver å rapportere inn rabatter som den ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere. Det betyr at rabatter som de ansatte mottar fra arbeidsgivers kunder, leverandører og andre parter som arbeidsgiver inngår avtaler om kjøp eller salg av varer og tjenester med, skal innrapporteres av arbeidsgiver på a-meldingen. Hvis den ansatte får rabatter ved kjøp av varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiver, og deretter får kostnadene refundert fra arbeidsgiver, må arbeidsgiver også rapportere inn disse. Dette vil typisk gjelder opptjening av flybonuspoeng på tjenestereise med etterfølgende uttak av disse til privat bruk. Privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereise har for øvrig alltid vært skattepliktig. Det nye er altså at arbeidsgiver får plikt til å innrapportere dette til skattemyndighetene.

For arbeidsgiver er det også viktig å være klar over at rabatter de ansatte mottar av tredjeparter ikke kan overstige grensen for personalrabatter, forutsatt at den ansatte får rabatt på varer og tjenester som også omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

For arbeidsgiver betyr endringene i regelverket at man må ta en gjennomgang av alle rabattordninger som tilbys de ansatte, vurdere om man skal fortsette med ordningene og i så fall få på plass et system som både gjør det mulig å monitorere 7 000-kronersgrensen, samt legge til rette for at arbeidstaker informerer arbeidsgiver om ytelser mottatt fra tredjeparter. Sistnevnte forutsetter en gjennomgang av interne instrukser, rutiner og arbeidsreglement.

I tillegg til endringene for personalrabatter og tredjepartsytelser, er det også vedtatt endringer for fri avis, gaver, overtidsmat, matkuponger og arbeidsgiverfinansiert barnehageplass

Kilde: Lisbeth Christine Toft i Deloitte Advokatfirma.

Har du spørsmål om de nye endringene er du
velkommen til å ta kontakt med Lisbeth C. Toft
i Deloitte Advokatfirma på ltoft@deloitte.no